รถมือสอง

ซื้อ รถมือสอง อย่างฉลาด

ซื้อ รถมือสอง อย่างฉลาด

การซื้อรถมือสองนั้นมีสิ่งที่ต้องคิด หรือต้องให้ทบทวนมากมายว่าจะถูกโกง ถูกหมกเม็ด ถูกย้อมแมว ซื้อมาแล้วจะผิดกฎหมาย เป็นรถโจรหรือไม่ จึงเป็นสิ่งที่สร้างความสับสนให้กับผู้ที่อยากได้รถมือสองดีๆ สักคัน เราจึงจัดทำเรื่องของการเลือกซื้อรถมือสองอย่างไรไม่ให้ถูกหลอก

Buying a second hand car has something to think about. Or have to give a lot of reviews to be cheated, being hatched Is a bandit? Therefore, it is a confusion for those who want a good second hand car, so we have to make a selection of how to buy a second hand car, not to be deceived.

คนส่วนมากที่ต้องการรถมือสองมาใช้ ต่างมีความจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถซื้อรถป้ายแดงมาใช้ดังใจหวัง จึงจำเป็นต้องไปวื้อรถมือสองมาใช้ ซึ่งคนเหล่านี้คือคนธรรมดา เป็นคนทำงานกินเงินเดือน เป็นคนที่มีภ่ระและต้องรับผิดชอบครอบครัว

Most people who want to use a second hand car There is a necessity that makes it impossible to buy a red car to use as a hope. Therefore need to buy a used car Which these people are ordinary people Working as a salaryman Is a person with a family and must be responsible

การซื้อรถมือสองแต่ละคันนั้น จึงหมายถึงการเก็บเงินที่ยาวนานแต่ก็มาหมดเงินไปเพราะถูกเล่ห์เหลี่ยมของพ่อค้ารถมือสองที่ไม่มีจรรยาบรรณ ไม่มีความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ในสังคมเดียวกัน

The purchase of each used car Therefore means to keep the money for a long time, but it comes out of money because of the trickery of second-hand car dealers who do not have ethics There is no sympathy for fellow human beings in the same society.

กลโกงหลากหลาย ช่องว่างเท่าที่จะทำได้ เงื่อนไขที่หมกเม็ดการย้อมแมวซึ่งๆหน้า คือสิ่งที่ลูกค้ามากมายต้องเผชิญกับความทุกข์ หลังจากที่ซื้อรถไปแล้วอย่างไม่รับประกัน ไม่รับผิดชอบจากคนนิสัยพ่อค้าสุดหน้าเลือด จึงกลายเป็นว่าพวกเขาเอาทุกข์มาใส่ตัวเอง และเป็นทุกข์ที่ต้องจ่ายเรื่อยๆ หากรถมีปัญหาต้องซ่อมตลอดไม่รู้จบ

Various cheats Gap as far as possible Conditions that hoarding the dye of cats which face Is what many customers face with suffering After buying the car without warranty Not responsible for the habits of people, merchants, blood. Therefore became that they put their own suffering And is suffering to pay If the car has a problem, need to repair it forever.